Általában a vallásos, spirituális tanokon nevelkedett emberek az igazi mély belső meditáció, belső út helyett, egy sor hittételt és szabályt kapnak a lelki valóságról. Megmondják nekik, mi az igazság, ahelyett, hogy rávezetnék őket a magunkban rejlő mélyebb igazság felfedezésére.
A mély belső átalakulást elősegítő technika egy olyan eszköz, meditáció, olyan állapotba képes elkísérni, amely belső lényünk tapasztalását teszi lehetővé.
Nincs szükségünk erősen vallott meggyőzésesekre és szabályokra. Ha a valódi mély belső átalakulás állapotából éljük életünket, sok merev hitrendszerünk elveszti jelentőségét, mert természetesen jönnek a dolgok, belülről.
A vallásos és spirituális mesterek melletti élet gyakran elszakít a valóságtól, a gyakorlati élettől, és egy olyan rózsaszín ködben úszó repkedéshez hasonlatos, amiből – mivel nincs alapja – előbb utóbb lepottyanunk a való világba.
Az Istent vagy Mindenséget kívül keressük, ahelyett hogy befele indulnánk.
Az egész “álspiri” lét valamilyen kenetteljes, jóságos, fényes, tökéletes mázzal vonódik be -, szétválasztva attól ami nem szeretetteljes, harcos, dühös, kiabálós, “gonosz”, negatív, rossz. Ezáltal kizárjuk magunkból ezeket a részeinket, elnyomjuk őket, letagadjuk, gonosznak nevezzük magunkban, és igyekszünk megszabadulni tőlük. Ez viszont KÉTséget, kettősséget teremt bennünk, nem vagyunk EGÉSZek. És ha nem vagyunk egész, akkor a FÉLelem uralkodik el rajtunk, nehogy kiderüljön, hogy nem vagyunk olyan jók és tökéletesek, mint amilyennek mutatjuk magunkat. Ha elkülönülünk önmagunk részeitől, akkor feltételezzük, hogy én és az a részem nem vagyunk egyek.

Mit kezdünk például azzal a részünkkel, amelyik néha “rossz”, dühös, vagy kiabál, vagy hisztizik, vagy megsértődik, féltékeny, irigy, stb. Próbáljuk visszanyomni, de az a részünk, amiről nem veszünk tudomást, és az árnyékba kerül, mint a kisgyerek, elkezd rosszalkodni, felhívni magára a figyelmet. Ilyenkor csinálunk bakikat, robbanunk fel hirtelen valaki ártatlanra, “esküszik ellenünk a sors”, történnek idétlen dolgok velünk a semmiből.
Általában elfogadott, hogy a kedves, jóembereket szeretik, a dühös, erőszakosakat nem. De ha dühös vagyok, és attól félek, hogy nem szeretnek és nem fogadnak el, és úgy teszek, mintha én lennék a legtürelmesebb, legmegértőbb ember a világon, attól még nem leszek egyensúlyban önmagammal. Sőt, kibillent állapotba kerülök. Kijövök a sodromból. (a flowból)

A bennünk lévő különböző kilengések, negatív tulajdonságok, magunkban legkevésbé kedvelt viselkedések, érzések, reakciók megkeresésére és az ezek mögött rejlő legmélyebb cél és ok megtalálására alkalmas technika a MÉLY BELSŐ ÁTALAKULÁS MEDITÁCIÓ.
Amikor lelki-, spirituális útra lépünk olyan környezetbe kerülünk, ahol látszólag csupa szent létezik, csupa önmegvalósított, szeretetteljes, tiszta, békés, jóságos ember, akik között mi is ilyennek érezhetjük magunkat. Csakhogy ahogy hazamegyünk, ránk dől a való világ, a meg-nem-értettség, és  mindenféle “rossz” tör elő belőlünk. Ettől igyekszünk megszabadulni, mert elítéljük miatta saját magunkat. Ezáltal két részre válik az életünk: a jó spirituálisra és a nem spirituális, rosszra, amit igyekszünk eldugni.

Pedig! Minél nagyobb a FÉNY, annál nagyobb és erősebb az ÁRNYÉK is. A spirituális állapotainkat a nap, a hét bizonyos napjaihoz, helyekhez, emberekhez kötjük. A többi pedig – szabadon garázdálkodhat, vagy bűntudatban elnyomva sínylődhet.
Ha befele indulunk, mély, belső átalakulást előidéző meditávióval, ennek hatására képesek vagyunk elfogadni önmagunkat. Minden belső akadályban, és mindenben amit nem szeretünk magunkban vagy másokban, valójában benne rejlik a jóIsten. A meditációban megtanulja a tudatalattink, hogy megengedje minden részének átélni a legmélyebb állapotát, ami a mi legbelsőbb lelki önMAGunk. Minden egyes bosszantó vonásunk, minden nem spirituális tettünk, gondolatunk és érzelmünk egyenes úttá válik lényegünk átéléséhez. Megérthetjük és átélhetjük, hogy sötét oldalunk csodálatosan gazdagíthat és lényünk legmélyére vezethet minket.

Főbb igazságok: 
Elfogadás és az együttérzés. Feladjuk az ítélkezést magunk s mások felett, képesek vagyunk elfogadni és szeretni magunkat, olyannak amilyenek vagyunk, minden “hibás” részünkkel együtt. Valahányszor elítélünk valakit, másokat vagy magunkat, a testünk megfeszül, és sok energiát emészt fel. Amikor ítélkezünk, az feltételezi, hogy az ítélkező és a megítélt külön létezik.
Viszont ha erőltetjük, hogy jók és elfogadóak legyünk, az sem jó, mert az is erőszak magunkon, szabály, és feszültté tesz.

Az egységben levés állapotában egyek vagyunk mindennel, és az ítélkezés teljesen feleslegessé válik. Úgy fogadjuk el magunkat, ahogy vagyunk, és nem akarunk valaki más lenni. A teljes elfogadás nem azt jelenti, hogy mindent elfogadunk, egyetértünk, mindenbe beletörődünk: Ellenkezőleg: azt jelenti, hogy meglátjuk a mindenek felett átívelő isteni tervet, vagy önmagunk felsőbb énjének tervét, még a legrosszabb és legrémesebb dolgokban is. Elfogadjuk azt ami van. Nem küzdünk ellene. Lehet, hogy amikor valami durva, rossz dolog történik velünk, épp megmentettek valami nagyobb bajtól.

MÉLY BELSŐ ÁTALAKULÁS meditáció
A mély belső átalakulás egy meditációs folyamat, amit akár te is megtanulhatsz, és magad is alkalmazhatod.
Bármilyen probléma, kilengés, gond, magunkban legkevésbé kedvelt viselkedés, érzés, reakció megkeresésére jó. Sőt, megkeresi az ezek mögött meghúzódó legmélyebb, igazi szándékot.
Az a kiinduló pontja, hogy különböző személyiségrészeink vannak, amik különböző célokat akarnak ‘elértetni’ velünk. Néha nem a számunkra legtetszőbb módon. Néha úgy, hogy mi azt kínlódásnak, szenvedésnek, betegségnek éljük meg.
Ne félj, nem vagyunk skizofrének, ez csak egy munkamódszer. Lehetünk egyben dühösek, és kiabálhatunk a gyerekkel, ugyanakkor jó, türelmes és szerető szülők is. Lehetünk kedvesek, szolgálatkészek, jóságosak, de ugyanakkor érezhetünk frusztrációt, elnyomottságot, legyőzöttséget, dühöt, irányítani akarást, irigységet, hatalomra vágyást.
Ha félrelökjük nekünk nem tetsző részeinket, és le akarjuk győzni őket, akkor magunk ellen harcolunk, és mindig lesz egy olyan részünk, amelyik veszít. Ha saját magammal harcolok, ki veszít? Én Ha sikerül is legyőznöm a belső ellenséget, helyette belső veszteshez jutok.
Ha a mély belső átalakulás meditációt végezzük, minden részünk győzelmet arat.
Fontos alapelv a mély belső átalakulás folyamatában, hogy minden egyes viselkedésünknek, érzésünknek és reakciónknak jó szándéka van. Még a legkevésbé kedvelt vonásaink mögött is van valami jó cél.
No ezt keressük, és ezért megyünk le a legmélyebb szintre.
A mély belső átalakulás sokkal több előnnyel jár a nemkívánatos viselkedés, érzés, vagy reakció puszta megváltoztatásánál. Nagyobb belső teljesség felé nyitja meg az utat, ahol gondolataink, érzéseink és tetteink harmóniában vannak egymással.
Olyan viselkedésünkkel, érzéseinkkel vagy reakcióinkkal dolgozunk, amiket nem kedvelünk, túl erősek, vagy nem jó helyen és időben jelentkeznek. Lehet foglalkozni saját magunkat bíráló belső hangunkkal,
Ezeket a részeinket felismerjük, üdvözöljük, és megkérdezzük, mi az igaz szándékuk. És ha elérték a céljukat, van-e valami még fontosabb, mélyebb elérni valójuk? És mindaddig folytatjuk, amíg mindenek mögött megtaláljuk a jó célt, a jó és építő szándékot.
Addig folytatjuk, még elérjük a legmélyebb létállapotot, valami szavakkal nehezen kifejezhető belső békét, egységet, szeretetet, felszabadultságot, stb.
De ezzel még nincs vége a folyamatnak. Ha már ebből az eleve létező legmélyebb állapotból vizsgáljuk meg eddig felsorolt céljainkat, minden megváltozik, átértékelődik.
És ha már mindent átalakítottunk és átlényegítettünk, felneveljük azt a részünket, ami ottmaradt, beleragadt valami rossz állapotba, viselkedésmintában.
Sőt még az életünkre és egész sorsunkra is kiterjesztjük ezt a mély belső átalakulást.
Tapasztalatok, eredmények:
Akik átélték a mély belső átalakulás folyamatát, olyan állapotokat tapasztaltak meg, ami más rendszerekben (jóga, meditáció, vallás, stb.) valamiféle végső átlényegülés, megtapasztalás, megvilágosodás, egységélmény. De ennél jóval több, mert nem kívülről jön, elmondják, hogy milyen, tanítják, olvassuk, hanem saját magunk éljük át, saját élményünk és tapasztalásunk lesz.

A mély belső átalakulás jelei:
Teljes vagyok, béke, jól vagyok.
Szilárdan állok a lábamon, érzékelem a központom.
Elfogadom magam és másokat.
Szabadon kifejezem vágyaim és céljaim.
Nem függök másoktól, elfogadom az embereket olyannak amilyenek.

Képes vagyok felelősséget vállalni döntéseimért.
Akkor is jó, ha ránk figyelnek, de ha nem, az se baj.
Megbocsátok és tanulok magam és mások hibáiból.
Nem fontos, hogy mások mit gondolnak, hisznek rólam.
Megbecsülöm, elfogadom, szeretem önmagam.
Egyenértékűnek tartom magam másokkal.
Teljesebbnek és kiegyensúlyozottabbnak érzem magam.

 A tartalom: Connirae és Tamara Andreas: Mély belső átalakulás c. könyve alapján készült.