A társfüggőség oka egy olyan fejlődési trauma, melynek oka életünk első hat hónapjára vezethető vissza, és amely a szüleinkhez való biztonságos kötődés kialakulásával áll összefüggésben.
Ellentétpárja az intimitáskerülő (counterdependency). Ennek hátterében egy olyan fejlődési trauma áll, amelyen 6 hónapos korunktól 3 éves korunkig éltünk át, és amely a szüleinktől való leválással illetve az éntudat kialakulásával áll kapcsolatban.
dr. Barry K. Weinhold – dr. Janae B. Weinhold: Törj ki a társfüggőségből című könyve alapján

Az első időben kialakul a biztonságos kapcsolat, amely kellő hátteret biztosít a gyereknek, hogy felfedezze a világot. Ezt követően a gyerek pszichológiailag is leválik szüleiről, kialakul éntudata, és ettől kezdve inkább saját belső erejére támaszkodik, mintsem a többi emberre, vállalja a felelősséget saját tetteiért, képes osztozkodni, reagálni a tekintélyszemélyekre, kifejezni érzelmeit, agresszióját, félelmeit, szorongásait. Ha ez nem sikerül, társfüggő kapcsolatokat keres, hogy általuk tapasztalhassa a biztonságos kötődést.
Egy felnőtt akkor társfüggő, amikor a másikban azt a biztonságos kötődést keresi, ami lezáratlan maradt a gyerekkorában.

Mintha két fél ember akarna egy egész lenni.
Mivel azonban gyerekkorukból kimaradt a biztonságos kötődés, ezt a másiktól várják. Mikor a másik nem tudja megadni, elkezdik egymást hibáztatni, kivetíteni saját hiányosságaikat a másikra.

Orvosilag az a nézet, hogy gyógyíthatatlan, és betegségként kezelik.
A különböző anonim függőségi szervezetek 12 lépcsős folyamata által kezelik a függőségeket, de ők is betegnek tekintik az embert, aki nem tud megválni a függőséget okozó anyagtól, helyzettől, személytől…

– A kineziológia szempontjából a társfüggőséget nem tekintjük betegségnek, hanem egy gyermekkori traumának, mely beazonosítható, oldható és átalakítható.
– Oldás során beazonosítjuk a lélektani traumát, amely a társfüggőség hátterében áll.
– Oldjuk a kialakult blokkot.
– Tudatosítjuk a különböző helyzetekre adott reakcióinkat, ami által szabadabban, jobb döntéseket hozhatunk.
– Egyre tudatosabbá válunk életünkkel kapcsolatban.

A társfüggőség néhány jellemző tünete – úgy érzed rabja vagy egy bántalmazó, korlátozó kapcsolatnak

– alacsony az önértékelésed
– mások jóváhagyására van szükséged, hogy jól érezd magad
– alkoholra, ételre, szexre, munkára van szükséged ahhoz, hogy elvond a figyelmed az érzéseidről
– képtelen vagy kirakni a határaidat
– folyton mások igényeivel foglalkozik
– nem képes intimitáson alapuló kapcsolatot kialakítani

A társfüggőség kialakulása: 

Az élet első hat hónapjában a gyermek túl gyakran, vagy túl hosszú ideig volt elválasztva a biztonságot adó anyai közelségtől.
Mivel nem alakult ki a biztonságos kötődés, a személyiség leválása sem történt meg sem 3 éves koráig, sem 12-16 éves korában.
Későbbi kapcsolataiban, ilyen társat vonzva, ezt a hiányzó biztonságot keresi mindenkiben.
És mivel saját magából is hiányzik, gyermekeinek sem tudja továbbadni.

A társfüggőség ismertetőjelei 

mások jóváhagyására van szüksége ahhoz, hogy jól érezze magát
– nem tudja, hogy mit akar az életben
– másokra támaszkodik szükségletei meghatározásában
– nem hiszi el, hogy képes gondoskodni magáról
– úgy hiszi, hogy mindenki megbízható
– idealizál másokat, és csalódik, ha kiderül, hogy nem olyanok
– nyafog, durcáskodik hogy megkapja amit akar
– úgy érzi nem veszik észre, és nem méltányolják
– mindenért magát vádolja
– kizáróan másokat hibáztat
– úgy érzi, nem elég jó
– fél az elutasítástól, ezért nem meri kimutatni érzelmeit
– fél hibázni
– nem tudja meghúzni a határait, nem tudja megvédeni magát, ha bántják
– nem tud egyedül lenni
– úgy tesz, mintha vele nem történhetnének rossz dolgok, még ha éppen történnek, akkor sem
– folyamatosan elfoglalja magát valamivel, hogy ne kelljen gondolkodnia
– fél a saját haragjától
– úgy érzi tehetetlen és erőtlen ahhoz, hogy változtasson helyzetén
– vagy tökéletesnek, vagy ellenszenvesnek tartja az embereket
– úgy érzi, hogy a másik segítsége nélkül nem képes boldogulni az életben

A TRAUMA BEAZONOSÍTÁSA Ha gyermekkorban magára hagyták a gyermeket és nem alakult ki a biztonságos kötődés, a szeretet, védelem, gyengédség iránti vágya egész életében kísérni fogja kapcsolataiban, mindig is ezt keresve bennük.
Ha gyermekkorában érzelmileg, pszichésen vagy szexuálisan bántalmazták, túl korán levált szüleiről, azt a fogadalmat téve magában, hogy Ő egyedül boldogul, senkire nem szorul, senkitől nincs szüksége semmire.

Nemcsak az anyához való kötődés fontos, hanem az apához is. Az apának végeredményben az lenne a feladata hogy segítsen leválni az édesanyáról, és eligazodni a világban. Később kérhet tőle segítséget az életben való boldogulással kapcsolatban.

Fejlődésünk lélektana: 1. A fejlődés folyamatos, születéstől halálig tart.

2. Ha valamelyik tanulnivalót nem sikerül megoldanunk az adott korban, cipeljük tovább magunkkal. Ha túl sok megoldatlan feladat gyűlik össze, megreked a fejlődés folyamata.

3. Megoldatlan feladataink minden lehetséges alkalommal megoldást keresnek, vagyis bármely helyzet, amely hasonlít rájuk beindítja a reakciónkat. Ez sokszor érzelmi újraélést jelent.

4. Ha felismerjük, hogy bizonyos helyzetre, személyre ugyanolyanképpen reagálunk, és ennek hátterében valamilyen trauma áll, képesek leszünk ezt átalakítani, oldani, és megoldani.

Ebben segít a KINEZIOLÓGIA!

Társfüggő viselkedés                      Intimitás kerülő viselkedés jellemzői 

Ragaszkodik másokhoz                    Ellöki magától a többieket

Gyenge és sebezhető                        Erős és sebezhetetlen

Elárasztják a saját érzései                 Nincs kapcsolatban a saját érzéseivel

Másokra figyel cselekvéseiben        Önmagára figyel

Más emberektől függ                       Tevékenységektől vagy anyagi javaktól függ

Könnyű őt meghódítani                   „páncéllal” védi magát másoktól (pl. pikkelysömör is)

Alábecsüli önmagát                          Alaptalanul túlbecsüli önmagát

Inkompetensnek mutatja magát        Igyekszik jó fényben feltüntetni magát

Depresszív kisugárzása van              Mániás kisugárzása van

Bizonytalan                                       Magabiztosan cselekszik

Bűntudata van                                   Másokat hibáztat

Intimitásra és közelségre vágyik       Kerüli az intimitást és a közelséget

Igyekszik visszahúzódni                    Igyekszik másokat lenyűgözni

Könnyen áldozattá válik                    Próbál másokat elnyomni, mielőtt mások nyomnák el őt

Mások kedvében akar járni                Kontrollálni akar másokat

Gyermekkorában elhanyagolták        Gyermekkorában bántalmazták

A négy fejlődési szakasz, amelyen át kell mennünk 1. Szimbiózis:  0 – 6 hónapos kor
Az anya és a gyermek között kialakul az egység, a biztonságos kötődés. Létfontosságú a bizalom

2. Az eltávolodás:  6 hónapostól – 3 évesig

A gyereknek is és a szülőnek is függetlenednie kell a másiktól. A gyerek fel akarja fedezni a világot, Ő “egyedül” akarja csinálni a dolgokat.
Ha ebben megakadályozzák, ez nehezen fog menni neki későbbi életében.

3. Az önállósodás: 3-6 éves kor

Már önállóan képes végrehajtani dolgokat, de érzései és tettei még kötődnek a szüleihez

4. szabadon együttműködő 6-29 év

folyamatosan változik. Van hogy közelségre vágyik, van hogy magányra.
Megtanul környezetével együttműködni, kezelni a mindennapi élet feladatait, autonómmá válni.
Traumák a különböző korszakokban: A SZIMBIÓZIS KORÁBAN

1. ha bármi megzavarja a kötődés kialakulását (nem ölelik meg, nem simogatják a születést követő első 24 óra alatt, nem etetik, nem érintik gyakran) olyan nyomot hagyhat, hogy:
– a gyerek megreked a függőség állapotában
– nehézséget jelent, hogy megbízzon másokban
– bizonytalan, szorongó, elkerülő felnőtt lesz
– fél a világtól, a változástól
– lezárja az érzelmeit, merev gondolkodású lesz
– létbizonytalanság érzésével fog élni
-Akinél kialakult a biztonságos kötődés:
– örül az újdonságoknak,
– nyugodt, spontán lesz

Ha a baba életveszélyes betegséggel születik, nehezen alakul ki a kötődés, egyrészt mert az orvosok elviszik az anyától, másrészt az anya sem mer úgy hozzányúlni.

A SZEPARÁCIÓ KORÁBAN

folyt. köv.