James Redfield: A mennyei prófécia
Útmutató a könyvben lelhető felismerések alapján

Kedves olvasók. Bizonyára olvastátok már ezt a könyvet, de lehet, hogy már régen, és már elhomályosultak és ködbe vesztek a könyvben található felismerések, azok pontos sorrendje és feladataik.  Ha még nem olvastátok, akkor sem fogom spoilerolni az olvasás izgalmát, és azt a különleges élményt, amit ez a könyv ad. Mert ez nem csupán egy egyszerű könyv, hanem egy folyamat, amibe belekavarodsz olvasás közben
Tehát, kellő nyitottságot kívánok a könyv olvasásához és használatához. Az alábbiakban nem annyira könyvismertetőt szeretnék adni, inkább kivonatot a felismerésekből.
Ha esetleg szeretnétek gyakorolni, leírom a felismerések tartalmát, és a hozzá tartozó gyakorlatokat.
A könyv tartalma, a véletlenek sorozata, a nem is olyan véletlen találkozások és felismerések megnyilvánulnak az életedben, és szerves részévé válsz az Univerzum üzeneteinek. Én legalább is így jártam, nem is egyszer.

1 felismerés: Véletlenek pedig vannak
Életünket teleszövik a misztikusnak tűnő véletlenek, szinkronicitások (egybeesések), melyek valójában a sors üzenetei számunkra. Ha megfelelő nyitottsággal rendelkezünk, és észrevesszük ezeket a véletleneket, rájöhetünk, mit akar tőlünk a sors.Ez az alapvető tétele a könyvnek, a főhős Peruban egy bizonyos Kézirat 9 felismerését kapja meg, különböző „véletlen” találkozások és események közben.
Kezdetben csak utólag rakjuk össze, AHAAA, szóval ezért élménnyel, de a cél, hogy már a történés pillanatában tudatosuljon bennünk az univerzum üzenete minden egyes találkozás, történés esetén.
Feladat: Figyeld a találkozásokat, mit mondanak számodra, milyen üzenetet hoznak! Légy tudatos!

2. felismerés: Történelmi világkép összeomlása
Az emberiség történelme a régi világkorszak világszemléletére épült. Ez kezdetben a túlélésre, majd a technikai fejlődésre épült, azt képzelve, hogy a világ működése megismerhető a fizikai törvényszerűségek által. Az új világkép felismeri a morfogenetikus mezőt, mely egy szinten összeköt mindent mindennel, és megmutatja az Univerzum és az emberi lét igazi értelmét. Az új világkép egy újfajta spiritualitást hoz az emberiség életébe, mely ha elér egy kritikus tömeget, szélesen elterjedtté és meghatározóvá válhat.

3.felismerés: Az Univerzális Energia
Újabb alaptétel: minden Energia, ami mindent áthat, és mindennel összeköt.
Az emberek megtanulják a korábban láthatatlannak vélt energiát érzékelni.
Először is rácsodálkozunk a természet egyszerű szépségére. Mindent körbevesz az energia, ha a szemünket egy kicsit másképp fókuszáljuk, elhomályosítjuk, a tárgyak elé, mellé vagy mögé fókuszálunk, képesek leszünk mi is érzékelni. Mindenki képes rá, csak egyszer rá kell jönnie, hogy hogyan. Ilyenkor látjuk például a növények körötti fényes aurát.
Az érzelmek is nagyon jól láthatóak az ember energiamezejében, például a szexuális érdeklődés kilövellő energiaként, a harag vöröses energiaként a fej körül. A növényeknek is van auramezőjük.
A növényeket, zöldségeket, gyümölcsöket szebbé, egészségesebbé lehet tenni energiasugárzással. (és az embereket is – de ez majd később)
Feladat: gyakorold a szemed fókuszálását, elhomályosítását, hogy lásd a növények, emberek körül az energiamezőt.

4. felismerés: Harc az Energiáért
Mivel minden energia, az embereknek nagyon nagy szüksége van rá. Mivel nem tanulták meg az univerzális energia használatát, az emberek energiát rabolnak egymástól, hogy saját erejüket növeljék. “Az emberi világ egyetlen hatalmas verseny az energiáért – a hatalomért.” Ezt nem tudatosan teszik hanem ahogy gyerekkorukban otthon kifejlesztették magukban, mint védekezési mechanizmust.
Pl a hatalmaskodás a másik felett, azt eredményezi, hogy a másik ember energiaszinte összemegy, elveszti határozottságát, zavarodottá, bizonytalanná válik, míg az energiarabló elveszi az energiáját, és ezáltal hatalmasabb lesz. Aki látja az energiát, azt is láthatja, hogyan áramlik át az egyik emberből a másikba.
Ennek feloldása, hogy felismerjük, és rájövünk, hogy az energiát máshonnan is lehet szerezni, közvetlenül a Forrástól.
Feladat: Figyeld meg először másokon, a hatalmi harcokat, és legyél tudatos. Próbáld látni az energia színét, áramlását.

5.felismerés: Az Univerzális energiaélmény
Létezik egy Forrás energia, amire rácsatlakozva az ember végtelen energiát kaphat az Univerzumtól.
Ez általában egy megvilágosodás élménnyel kezdődik. Ez lehet a természetben, átérezve annak hatalmasságát, szépségét. Úgy lehet felismerni az élményt, a könyv szerint, hogy az ember könnyednek érzi magát, hirtelen átlátja az egész univerzum működését, áthatja a szeretet minden iránt, és hogy minden úgy jó, ahogy van.
Kezdetben ez csak rövid ideig tart, de lehet tanulni, felidézve az eredeti élményt.
Feladat: Próbálj természetben meditálni, vagy csak ücsörögni, és meglátni mindenben a szépet.

6. Felismerés. Fel kell ismernünk saját hatalmi játszmáinkat, azt, hogyan szerezzük meg a figyelmet, energiát másoktól. Ezt gyerekkorunkban sajátítottuk el, és azóta ismételgetjük tudattalanul.
Drámák típusai:
1. Agresszív-megfélemlítő: megszégyenít, megfenyeget másokat és ebből a félelemből nyeri az energiát.
2. Agresszív-vallató. Kérdéseken keresztül hatolnak a másik ember világába, azért, hogy gyorsan átlássák a másik gyenge pontjait. Ha megtalálták, folyton hibákat keresnek a másikban, kritizálják, ezzel tiporják sárba az önbizalmát. Az energiát abból nyerik, hogy a kishitűvé tett másik ember felnéz rájuk. Félszeggé válik, a lelki alárendeltség állapotába kerül.  Az az ember válik ilyenné, akit semmibe vettek gyermekkorában, és nyüzsgéssel, kérdezősködéssel próbálta felhívni magára a figyelmet.
3. Passzív-zárkózott: állandóan szótlanok, szomorúak, az emberek együttérzésére alapozva próbálják felhívni magukra a figyelmet. Zárkózottságuk miatt nehezen nyílnak meg, így elveszíthetik a lehetőséget felismeréseket kapni másoktól. Vallató szülők gyerekei válnak zárkózottá, mert félnek kiadni magukat, mert abból csak kritika származhat.
4. Passzív-Szegény én: állandóan panaszkodik, folyton azt meséli milyen rettenetes dolgok történtek vele, együttérzést akar kelteni. Bűntudatot ébreszt a másikban, hogy az nem törődik vele. Megfélemlítő szülők gyerekei.

Általában az ember a szülei hatalmi drámái között helyezkedik el félúton. ááé
Ha felismerjük saját hatalmi játszmánkat, képesek leszünk tudatosítani, felismerni, és ezáltal legyőzni. Nyitottabbá válunk az univerzális energiára, nincs szükségünk ellopni mások energiáját. Az emberi konfliktusok így könnyebben megoldhatók lesznek, kevésbé fogunk belevonódni egymás hatalmi drámájába. Felismerjük az utunkat, és képesek leszünk meghallani az Univerzum üzenetét, magyarul olvasni a jelekből. Rájövünk az életünk értelmére: vagyis meghaladjuk múltbeli beidegződéseinket, és továbblépünk az életünkben.
Feladat: Nem könnyű. Találd meg saját hatalmi drámádat, és vedd észre mikor játszod.

7. felismerés – Tudatos önfejlesztés
Hogyan kapcsolódunk az energiára?
A környezetre koncentrálok, és emlékezetembe idézem, milyen, amikor teljességben, harmóniában látom a világot, amikor tele vagyok energiával. Elképzelem, milyen intenzívek a dolgok, a növények, milyen egyedi a szépségük, fényesek, tiszták……
Létrehozom a közelség érzetét, azt, hogy bármilyen messze van valami, megérinthetem, összekapcsolódhatom vele.
Aztán belélegzem. Minden lélegzetvétellel elképzelem, hogy belélegzem az energiát, és mint egy lufi, feltöltődöm.
Aztán megvizsgálom az érzelmeimet. Rákapcsolódom a szeretet hullámhosszára. Ezután gondolhatok életem fő kérdésére, vagy az éppen aktuális megoldandó kérdésre.

Ezekre, mindig kapok valamilyen választ, valamilyen “véletlen” formában, egy sor, egy mondat, egy találkozás, tudni fogom. Fontos a helyes kérdés feltevése.
A hetedik felismerésben minden véletlenre, történésre, gondolatra tudatosan figyelünk, és megtaláljuk az értelmét az utunk szempontjából. Ha eszünkbe jut egy gondolat, vizsgáljuk meg, miért pont most és miért pont ez a gondolat jutott az eszünkbe. Lehet, hogy üzenete van számunkra.
Ha félelmetes képek jutnak eszünkbe, ezeket meg kell semmisíteni, és pozitív képekkel helyettesíteni.
Ha negatív előérzeteink vannak, azokat komolyan kell venni.
A hetedik felismerésnél abban a pillanatban kell megérteni a választ, amikor az felmerül. Nem utólagosan összerakni.
Minden eseményben, legyen az bármilyen negatív is, meg kell találnunk a pozitívumot.
Fontos szerepe van benne az álmoknak:
Feladat: Figyeld a véletleneket, és próbáld meg azonnal megfejteni az üzenetüket. Meditálj. Kapcsolódj az energiára.

8. felismerés: Interperszonális Etika –  hogyan segíthetünk másoknak, akik meghozzák nekünk a megfelelő válaszokat – Új etika, mely szerint az emberek már így bánnak egymással.
Van benne egy figyelmeztetés: ne hagyjuk ott az utunkat amiatt, hogy másik emberhez túlzottan ragaszkodunk és elvakultan kötődünk.

Gyereknevelés az új energia nevében, játszmázás nélkül neveljük a gyerekeket. Egy gyereknek állandóan egy felnőtt állandó energiájára van szüksége, teljes figyelmére. Mindig igazat kell mondani a gyerekeknek, így nem kell nekik megjátszaniuk magukat hogy energiát kapjanak. Biztonságban érzik magukat, mert az energia mindig hozzáférhető lesz számukra.
Szerelmi kapcsolatok hatalmi harca: a szerelmesek először tudattalanul árasztják egymás felé az energiát, könnyűnek, emelkedettnek érzik magukat. De ezt az érzést elkezdik a másiktól várni, ahelyett, hogy az univerzális energiaforrásra kapcsolódnának. Elkezdenek függeni egymástól, csökken az energiaszintjük, egyre kevesebbet tudnak adni egymásnak. Elkezdik manipulálni egymást, hogy energiát szerezzenek.
Ez még gyerekkorunkban kezdődik, mert a családi hatalmi harcok miatt, nem vagyunk képesek integrálni magunkban ellenkező nemű oldalunkat.
Feladat: Beszélgetés során, minden figyelmedet fordítsd társad felé. Sugározz felé elismerő energiát.

9. felismerés – Utópia
A 9. felismerésben egy olyan eljövendő világról van szó, amelyben már az emberek az előbbiek szerint élnek. Tudatosak az energiáról, magukról, másokról.

Például egy beszélgetés során, ha valaki beszél, a másik, vagy a többiek minden figyelmükkel táplálják, energiát adnak neki, és így át tudja adni nekik tudását. Mindenki szóhoz juthat, mert mindenkinek vannak értékes üzenetei.
Egy újfajta utópisztikus társadalom alakul ki, melyben már nincs szükség a pénzre. Az emberiség önként lecsökkenti létszámát, mindenki szép, fákkal övezett helyen lakik. Gondot fordítanak a természetre.
A vallások mind az Istennel való összekapcsolódást keresik, és végül mindig arra jutnak, hogy befele kell elindulni, és önmagunkban megtalálni. Ezért az egyházak veszélyesnek ítélik, és elpusztítják az ilyen önfejlesztő, misztikus tanokat.
A felismerések evolúcióban gondolkodnak. Az ember energiaszintje és rezgésszintje egyre emelkedik, míg végül az ember végképp átlényegül, és akár láthatatlanná is válhat. Ez akkor történik, ha átlépi a két világ közötti határt. Jézus volt ennek a példája.
Feladatunk, állandóan fenntartani magas energiaszintünket. A félelem és a rettegés ellene dolgozik.
Feladat még terjeszteni az erre nyitott emberek között.
Jó Felismeréseket és gyakorlást: