Az emberi test különböző fizikai és finom fizikai energiarendszerekből áll.
Fizikai szinten az immun-, endokrin-, kardiovaszkuláris-, keringés-, emésztés-, csont-, légző-, izom-, idegrendszer-, stb.
Finom fizikai szinten pedig a meridiánok, csakrák, aura és egyéb áramlatok tartoznak hozzá.
Az energiarendszer közvetlen hatással van a fizikai testre. Minden egyes csakra energiája az úgynevezett meridiánokon keresztül áramlik ki az egész energiatestbe, amely a fizikai test egyfajta tervrajza.

Mindegyik meridián egy szervvel áll összeköttetésben, és mindegyik szerv kapcsolatba hozható bizonyos érzelmekkel.
A csakra kereket, örvényt, csokrot jelent. Míg a meridiánok energiaszállító pályák, a csakrák energiaközpontok. Hét ilyen energiaközpont található a gerinc mentén. Minden csakra a személyiség különböző területeit szabályozza, speciális feladatai vannak, az egyén története, vágyai, akadályoztatása kódolva van benne. Ha két csakra energetikailag el van vágva egymástól, az általuk képviselt területek hadban állnak egymással: pl. a fej és a szív közötti konfliktus.

A csakrák és burkok      

A jóga elmélete szerint nemcsak a testünk vagyunk, nemcsak a fizikai csont bőr és víz, és néhány kiló vegyszer, hanem a fizikai testen kívül más testeink is vannak, amik más szinten működnek:

Fizikai test (Annamaya kosa)
Energia vagy prána test, vagy érzelem test (Pranamaya kosa)
Mentál test- vagy az elme székhelye (Manomaya kosa)
Tudatburok, buddhi, bölcsesség (Vigjanamaya kosa)
és van egy Üdvösség burok (Anandamaya kosa)

Mindezek a burkok az Önvalót, Atmant, Lelket veszik körül, aki sérthetetlen és nem pusztul el soha, örökkévaló és teljes. Csak ebben a 3D-s anyagi világban nem tud megnyilvánulni ezek nélkül a burkok nélkül, amik mint egy szkafander veszik körbe, vagy mint az orosz matrjoska babák, egyik a másikban.

A Csakrák a gerinc mentén elhelyezkedő energiaközpontok átsugározzák ezeket a burkokat, belülről kifelé, kívülről befelé, átszínezve azok tartalmát.
Pl. a 3. csakránál így kapcsolódik össze a fizikai: emésztés,tűz, hő, az érzelmi: agresszió, értelmi: hatalomvágy, bölcseleti öntudat minőségei.

A csakrák közelében lévő szervek kapcsolatban állnak az adott csakrával. A csakra elzáródása az adott szerv gyengeségét, betegségre való hajlamát erősíti.
A csakrákat lehet energiagyakorlatokkal, meditációval, légzéssel, mantrákkal, mudrákkal, drágakövekkel, sőt még öltözködéssel, színterápiával is élesztgetni. Kineziológia oldás is létezik mind a hét csakrára kidolgozva.
A következő hét csakrát ismerjük (bár van olyan rendszer, ahol csak öt, van ahol tíz csakra is létezik), és ezek a következő fő területekkel állnak kapcsolatban:

1. Gyökér  – A BIZTONSÁG           Tovább: Muladhára csakra – Gyökércsakra …
2. Szakrális   – A TEREMTÉS         Tovább: Svádisthána csakra – Szakrális csakra
3. Köldök  – A HOSSZÚ ÉLET, HATALOM     Tovább: Manipúra csakra – Solar plexus
4. Szív – A RÉSZVÉTEL, A SZERETET          Tovább: Annahata csakra – Szívcsakra blokkoldás
5. Torok  –  A KAPCSOLAT, A KOMMUNIKÁCIÓ              Tovább: Visuddha csakra – Torokcsakra
6. Harmadikszem  – AZ ÖNMEGVALÓSÍTÁS, A TUDÁS    Tovább: Agja – Homlokcsakra
7. Korona  – AZ EGGYÉVÁLLÁS                     Tovább: Sahasrara csakra – Koronacsakra

A CSAKRÁK

Az Univerzumban minden energiát sugároz: a legnagyobb hegyektől és óceánoktól kezdve a legkisebb fűszálig és a testünk minden egyes atomjáig. A sejtjeink különbözőképpen adják le az energiát, és ez a különbözőség abból ered, hogy a test melyik részén tartózkodnak, és mi a feladatuk. Ez nem meglepő, mivel az energiák különbözőképpen specializálódnak, és különböző csatornákon helyezkednek el, illetve a test különböző pontjain, melyeken keresztül az energia állandóan áramlik. Ezeket a központi pontokat csakráknak nevezzük. A csakra szó „kereket” jelent szanszkritul, bár ezek nem olyan kerekek, amilyeneket láttunk az életben.

A csakrák energiája az óramutató járásával megegyező irányban forog, amikor az energiát a testünkből kifelé árasztják a körülöttünk lévő mezőbe; és az óramutató irányával ellentétesen forog, amikor a külvilágból húzzák be az energiát a testünkbe a külvilágból. A csakránk frekvencia állapotától függ, hogy milyen irányban árad az energia, hogy befele húzzuk az energiát a testünkbe, vagy kiengedjük onnan.
De fizikailag is léteznek a csakráink? Valóban kicsi kerekek, amelyek a testünk hét fő központjában forognak? Nem. Nem anyagi eredetűek, hanem energia természetűek. Csak mert a ventilátor lapátjai olyan gyorsan forognak, hogy nem látod őket, nem jelenti azt, hogy nem is léteznek.
Lehet, hogy csodálkozol, honnan tudjuk, hogy vannak csakráink, ha nem is látjuk őket. Ez egy velős kérdés, és a tudomány még nem talált rá választ.

Az Ájurvéda és a jóga tradíció már régóta tanulmányozta és bemutatta, ugyan úgy, mint Kínában a csí-t és a meridiánok fogalmát. Ez valami olyan dolog, amit magamnak is bebizonyítottam a saját tapasztalataimon és a pácienseimmel való munkámon keresztül. A testünk energiájának hatása, az életerő, ami keresztülfolyik rajtunk, és a kvantummező ereje olyan dolgok, amikkel a tudományos eszközöknek még fel kell venniük a versenyt. Bízom benne, hogy hamarosan eljutunk odáig, de addig is a tapasztalatainkban kell bíznunk, és mások tanításaiban.

Hét fő csakránk van a testünk középvonalában, mindegyik kapcsolatban áll valamilyen szervvel vagy szervrendszerrel. Nem meglepő, hogy a csakrák elhelyezkedése kapcsolatban áll a szervezetünk fő energia felhasználó szervrendszereivel. Például a két szemünk közötti csakra a látóközpontunkkal és az agyunk homloklebenyével. Ez a döntéshozó képességünk, a tervező képességünk és a tájékozódási képességünk középpontja. Olyan sok energiát igényel a testünknek ez a része, hogy nem csoda, hogy itt egy ilyen energiaközpont helyezkedik el. Ugyanez a helyzet a szívcsakrával, amely mint tudjuk, olyan sok energiát tartalmaz, hogy saját energiamezője van, és annyi elektromágneses energiát ad le, ami több méter távolságról is mérhető. A csakráink lehetnek nyitottak vagy zártak, túlműködőek vagy alulműködőek, attól függően, hogy az energia mennyire tud keresztül áramlani rajtuk. Ez az áramlás függ a tested zárt vagy nyitott állapotától.

A továbbiakban a csakrák színéből következően megérthetjük azok energiaműködését és az érzelmeinkkel való kapcsolatát. Igen, minden csakrának van saját színe. A látható fény elektromágneses hullámokat ad le, mely téren és időn keresztül rezeg. Attól függően, hogy a hullámok milyen gyorsan mozognak, a szemünk különböző színekként fogja fel őket. Piros például alacsony frekvenciájú hullám, és úgy néz ki, mint egy lassan forgó guriga. Ezzel szemben a lila egy magas frekvenciájú hullám éles csúcsokkal és bemélyedésekkel. Tulajdonképpen nanométerekkel meg tudjuk mérni a hullámokat, és ezután meghatározni az energia erősségüket. A csakrák mivel különböző frekvencián rezegnek, különböző színűek is.

Hogyan működnek a csakrák?

A csakra olyan, mint egy kis kerék vagy örvény, de úgy működik, mint energialabda, amely áthatol a fizikai testen. A csakra önmagában véve nem fizikai jelenség: nem láthatóak mondjuk egy röntgenképen. A csakrák a tudatosság megjelenési formái, és együttműködnek a fizikai test két legfőbb eszközével, az endokrin rendszerrel és az idegrendszerrel. A hét csakra mindegyike kapcsolatban áll az endokrin mirigyek valamelyikével és egy jellegzetes idegcsomóval, amelyeket plexusoknak neveznek. Minden csakra megfelel egy testrésznek, és annak funkciójának, amelyet ez a plexus vagy endokrin mirigy irányít.

A csakrák nem csak a test különböző részeit képviselik, hanem a tudatosságét is. A tudatosságod, ahogy felfogod a valóságot, képvisel számodra mindent, amit megtapasztalhatsz a világban. Az összes érzékszerved, minden érző és érzékelő szerved, és lehetséges tudatállapotot fel lehet osztani hét kategóriára, melyeket meg lehet feleltetni egy-egy csakrának. Amikor a tudatosságodban zavar támad, akkor ennek a tudatállapotnak megfelelő csakrában érzed  stresszt, és az ennek megfelelő testrészedben érzed a fájdalmat. Tehát a fájdalom helyéből következtetni lehet annak lelki okára.

Amikor egy kapcsolatban megbántanak, akkor a szíved tájékán érzel fájdalmat. Amikor félsz és ideges vagy, a lábaid remegnek, és a hólyagod elgyengül. Amikor a tudatosságod egy bizonyos területén feszültség támad, akkor az ezzel a területtel összeköttetésben lévő csakrában is feszültség támad. Amikor a feszültség egy bizonyos időintervallumon túl megmarad, vagy az intenzitása átlép egy bizonyos határt, akkor a tünetek fizikai szinten is megjelennek. Tehát a tünetek jelzésként szolgálnak számodra, hogy észrevedd, hogy valahol feszültség keletkezett a tudatosságodban.

Mint amikor szomjas vagy, a szomj a dehidratáltság állapotát jelöli, a fizikai tünetek, már egy hosszantartó energetikai alulműködésről árulkodnak. Hogy ezt visszafordítsuk, először is valamilyen fizikai változtatás szükséges (pl. inni kell). Itt jönnek segítségünkre a különböző mozgások, amit majd a 10. fejezetben fogunk bővebben tárgyalni. Amikor a mindennapok szintjén valamit megváltoztatunk, akkor ez elengedheti a stresszt, ami miatt ez a tünet keletkezett, és visszatérhetünk a természetes egyensúlyi állapotunkba.

A csakrák nyitása és zárása

A csakrák nyitása és zárása úgy működik, mint egy energetikai védelmi rendszer. A negatív tapasztalatok (és az alacsony frekvenciájú energiák, amelyek ezzel járnak) okozhatják az ezzel a területtel kapcsolatos csakra bezáródását. A csakra megvéd minket, kívül tartja a negatív energiát. Ehhez hasonlóan, ha egy alacsony szinten kalibráló érzéshez ragaszkodunk, mint például a vádaskodás, meghosszabbítjuk az érzelmet, mert nem akarunk vele foglalkozni. Bezárjuk a csakrát (azt a csatornát, amelyen keresztül az érzés eltűnhetne). A Hawkins féle Tudattérkép alsó felén elhelyezkedő érzelmek, mind valamelyik csakra összehúzódásával járnak. Meggyőződésem, hogy érezzük is ezt az összehúzódást, ahogy a stressz eléri a testünket és az elménket.

Ahogy kinyitjuk a csakráinkat, az energia képes szabadon keresztül áramlani rajtuk, és így a dolgok visszatérnek a normális kerékvágásukba. Néha az energia mozgatása a testünkön keresztül, vagy a frekvenciánk felemelése a Tudattérképen, vagy egy nagyon régi és nehéz érzelmi tüske eltávolítása okozza ezt a stresszt. Minden egyes csakra egy-egy endokrin mirigyhez tartozik és az idegrendszer egyik részéhez, ami azt jelenti, hogy komoly fizikai következményei lehetnek, ha túlságosan sokáig van zárva.